Now showing items 1-1 of 1

  • Vytvoření úloh a příslušných materiálů pro webové útoky 

   Author: Pilecký Ondřej; Supervisor: Brechlerová Dagmar; Opponent: Wallenfelsová Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Ve své práci jsem se zaměřil na některé webové útoky na zdravotnické informační systémy, které by mohly být použity pro výuku předmětu Bezpečnost přenosu a zpracování dat 3. ročníku oboru BMI fakulty biomedicínského ...