Now showing items 1-4 of 4

  • Mobilní aplikace pro sledování psychického rozpoložení 

   Author: Karina Bykovskaia; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Huptych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit mobilní aplikaci pro hodnocení psychického rozpoložení pacientů trpících chronickými choroby. Mobilní aplikace byla implementována pro platformu Android v Java a XML jazycích. V ...
  • Software pro podporu rehabilitace ruky 

   Author: Ondřej Antoš; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Černý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Software pro podporu rehabilitace ruky Cílem práce bylo navrhnout a vytvořit programové vybavení určené k rehabilitaci horní končetiny s využitím pohybového senzoru od společnosti Leap Motion. V úvodu je popsána rehabilitační ...
  • Vývoj softwarových modulů pro mobilní aplikaci 

   Author: Fiala Dominik; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci softwarových modulů do aplikace Diabetesdagboka, která vzniká ve spolupráci snorským Národním centrem pro telemedicínu, pro platformu Android. Práce sestává ze ...
  • Webové rozhraní diabetického deníku 

   Author: Phung-Dong Kulcsár; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zabývá rozšířením možností monitorace parametrů, které ovlivňují hladinu koncentrace glukózy v krvi pacienta trpící chorobou diabetes mellitus. Výstupem je webová aplikace implementovaná pomocí technologie ...