Now showing items 1-1 of 1

  • Komunikační síť pro domácí zdravotnickou péči 

   Author: Kosina David; Supervisor: Poušek Lubomír; Opponent: Válek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
   Úkolem této práce je definovat a popsat telemedicínský systém sloužící k p řenosu dat mezi pacientem a lékařem. Na základě průzkumu trhu definovat tento systém jako komplexní pro-dukt, založený na modulárním principu. ...