Now showing items 1-1 of 1

  • Využití systému pro měření kinematiky pohybu vestibulárního aparátu v posturografii 

   Author: Mejstřík Jakub; Supervisor: Volf Petr; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem této práce bylo ověřit hypotézu, že amplituda výkyvu opěrných sil je v korelaci s pohybem hlavy. Měření bylo provedeno v rámci statické posturografie Rombergovým testem při otevřených a zavřených očích pomocí helmy ...