Now showing items 1-2 of 1

    maintenance, movement area, controls, debris, coefficients of friction, safety, L14, Vaclav Havel Airport, Vodochody Airport (1)
    údržba, pohybové plochy, kontroly, nečistoty, koeficienty tření, bezpečnost, L14, Letiště Václava Havla, Letiště Vodochody (1)