Now showing items 1-2 of 1

    turbo-hřídelový motor, zásahy na motor, aerodynamická brzda, výkonové charakteristiky (1)
    Turbo-Shaft Engine, Engine Adjustment, Aerodynamic Brake, Performance Characteristics (1)