Now showing items 1-2 of 1

    osobní letecká doprava,osobní železniční doprava,multimodalita,multimodální terminál,harmonizace,životní prostředí,prognostické metody (1)
    passenger air transport,passenger rail transport,multimodality,multimodal terminal,harmonization,environment,prognostic methods (1)