Now showing items 1-2 of 1

    turbulence v úplavu,vír úplavu,rozstup,re-kategorizace,letecká nehoda (1)
    wake turbulence,wake vortex,separation,re-categorization,aviation accident (1)