Now showing items 1-2 of 1

    general aviation, aerodrome Jasna, obstacle limitation surfaces, runway protection zone, visual aids to navigation (1)
    všeobecné letectvo, letisko Jasna, prekážkové roviny, ochranné pásma, vizuálne navigačné prostriedky (1)