Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní model biometrického odbavení cestujících v terminálech LKPR 

   Author: Aleksandr Mikheev; Supervisor: Stojić Slobodan; Opponent: Šedivá Kafková Markéta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-09)
   Bakalářská práce „Komplexní model biometrického odbavení cestujících v terminálech LKPR“ se zabývá otázkou možnosti zavedení biometrického systému odbavení cestujících. Cílem práce je vytvoření a ohodnocení modelu biometrického ...