Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv řízeného odpočinku na průběh letu 

   Author: Aleš Řezníček; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Zibner Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Únava je na palubě letadla bezpečnostním rizikem. Může negativně ovlivnit let na takovou úroveň, která se bude blížit letecké nehodě. Mezi nejkritičtější fáze letu patří konečné přiblížení, což už několik let dokazují ...