Now showing items 1-1 of 1

  • Turbulence v úplavu 

   Author: Příhoda David; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Kameník Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Cílem této bakalářské práce "Turbulence v úplavu" je poskytnout ucelený soubor informací o tomto jevu. Seznámit čtenáře s fyzikálními aspekty turbulence v úplavu, popsat minimální rozstupy používané v různých částech světa ...