Now showing items 1-2 of 2

  • Model pro analýzu fyzických rozestupů pro COVID-free letiště 

   Author: Tereza Dvořáková; Supervisor: Řehoř Václav; Opponent: Kučera Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Fenomén Smart Airport vycházející z konceptu Smart Cities v současné době prochází rychlým rozvojem. Cílem této koncepce je zlepšit čtyři multikriteriální funkce letiště, které spočívají v efektivitě, udržitelnosti, odolnosti ...
  • Vliv meteorologických podmínek na údržbu a provoz pohybové plochy letiště 

   Author: Tereza Dvořáková; Supervisor: Kameníková Iveta; Opponent: Kurzweil Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh a doporučení nejvhodnějších modelů strojů pro zimní údržbu pohybové plochy na Letišti Václava Havla v Praze s cílem maximálně zefektivnit údržbové práce. Výběr strojů vychází z ...