Now showing items 1-1 of 1

  • Studie bezpečnosti přiblížení PinS pro lety HEMS v České republice 

   Author: Pavel Mikule; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Cílem této bakalářské práce je provedení studie bezpečnosti a vyhodnocení bezpečnosti implementace přiblížení PinS v neřízeném vzdušném prostoru na území České republiky. V teoretické části práce jsou vysvětleny specifika ...