Now showing items 1-20 of 52

  • Analýza osnov teoretického výcviku techniků po zavedení Nařízení EU 1149/2011 

   Author: Sedláková Jana; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Anylýza procesu bezpečnostních školení 

   Author: Součková Martina; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hanák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnost v letecké dopravě 

   Author: Uhnáková Jana; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Kafka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpilotní prostředky používané pro pátrání a záchranu 

   Author: Erbs Dominik; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hulínská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tema diplomove prace "Bezpilotni prostredky pouzivane pro patrani a zachranu" jsem si nevybral nahodou. O bezpilotni prumysl se jiz nekolik let dukladne zajimam a osobne provozuji bezpilotni letadlo pro letecke prace. V ...
  • Codesharové spolupráce a jejich přínos pro letecké dopravce 

   Author: Hanzlová Kateřina; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hanuš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopravní obslužnost mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava 

   Author: Žižka Jan; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace motivačního příspěvku jako nástroje ke snížení nákladů aerolinií 

   Author: Purkrt Tomáš; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Implementace Nařízení EU č. 1178/2011 v ČR a změny oproti JAR-FCL 

   Author: Lacki Jakub; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-29)
  • Implementace paperless technického odbavení na Letišti Václava Havla v Praze 

   Author: Žáková Kateřina; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Holický Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou technického odbavení letadla. Čtenář se nejdříve seznámí s pojmem technické odbavení letadla, s pozicí handlingového agenta a s náplní jeho práce. Dále je v této práci představen ...
  • Implementace SMS systému jakosti na letišti Ostrava 

   Author: Kohl Jiří; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Holubec Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace výstupů MRO systémů pro operativní plánování letů 

   Author: Majnušová Klára; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   Cílem této diplomové práce je studium proveditelnosti propojení systému MRO s informačním systémem letecké společnosti za účelem zvýšení efektivity informačního toku mezi oběma stranami. V práci jsou obsažena data získaná ...
  • Incentivní programy na mezinárodních letištích 

   Author: Zharkova Victoria; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Heralová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Incentivní programy na mezinárodních letištích" se v první části zabývá základním rozdělení letišť. Následně pak popisem incentivních programů a znázorněním jejich aplikaci na vybraných letištích v Evropské ...
  • Inovace v procesu odbavení cestujících 

   Author: Zouzalová Barbora; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Nykl Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-25)
   Tato práce je zaměřena na proces odbavení cestujících a jejich zavazadel na letišti. První kapitola je věnována postupnému vzniku a rozvoji odbavení a také postupnému vývoji odbavovacích prostorů na Letišti Václava Havla ...
  • Koncepce rozvoje spolupráce Letiště České Budějovice a vybraných aerolinií 

   Author: Pechoušková Renata; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Vodičková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá potenciální spoluprací Letiště České Budějovice a ruské letecké společnosti Ural Airlines. V první části práce jsou uvedeny informace o obou společnostech, následují možnosti a návrh spolupráce v ...
  • Kvalita služeb leteckých společností 

   Author: Karkošiaková Nikola; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Soušek Radovan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Obsahem této bakalářské práce je shromáždění a ucelení základních informací týkající se historie letectví, výhod a nevýhod letecké dopravy, členění leteckých společností, popsání základních organizací a úmluv, které jsou ...
  • Management bezpečnosti v civilním letectví 

   Author: Uhnáková Jana; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Metodika návrhů a implementace postupů PinS (pro vrtulníky) 

   Author: Žák Jiří; Supervisor: Němec Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-12)
  • Metodika výcviku pilotů pro vícemotorová letadla 

   Author: Bureš Robert; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Soukup Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce popisuje metodiku výcviku při výcvicích MEP a MEP/IR. Obsahuje postupy, standardní operační postupy při letech a grafické zpracování důležitých úkonů v jednotlivých fázích letu. Práce je optimalizovaná ...
  • Model tvorby výkonnostního plánu pro funkční blok vzdušného prostoru 

   Author: Blašková Lenka; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hubert Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Možnosti rozvoje business aviation na letišti Ostrava 

   Author: Pechoušková Renata; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Hruška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)