Now showing items 1-8 of 8

  • Alternativní paliva v civilním letectví 

   Author: Jan Kubiczek; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Cílem bakalářské práce „Alternativní paliva v letectví“ je provést posouzení nahraditelnosti konvenčních paliv palivy a energií z obnovitelných zdrojů. Práce se postupně zabývá palivovou náročností v současnosti a s výhledem ...
  • Bezpečnostní aspekty provozu UAV v okolí řízených letišť 

   Author: Sekyrová Kateřina; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Keller Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem diplomové práce Bezpečnostní aspekty provozu UAV v okolí řízených letišť je analýza současného stavu řešení problematiky bezpilotních systémů v České republice a Evropě, rozbor rizik spojených s jejich provozem ...
  • Konstrukce motorového postroje pro závěsný kluzák 

   Author: Myška Petr; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Janko Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce je konstrukce pohonné jednotky pro závěsný kluzák s respektováním požadavků stavebního předpisu. Dále jsou zohledňována hlediska fyzikální tj. aerodynamiky a mechaniky letu, pevnosti a únavy ...
  • Marketingově - legislativní studie použitelnosti malého proudového motoru TJ-100 

   Author: Spirit Vojtěch; Supervisor: Hanus Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Perspektivy použití elektrického pohonu v letecké dopravě 

   Author: Branislav Kadlecaj; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Janko Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Predmetom tejto bakalárskej práce je zosumarizovanie už súčasného výskumu a jednotlivých projektov a následne zhodnotenie prespektívneho využitia elektrického pohonu v leteckej doprave. Možnosti využita sa líšia podľa ...
  • Princip snížení tahu metodou "Assumed Temperature" 

   Author: Prokůpek Jindřich; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Chmelík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vypracování výukového materiálu pro předmět "Výkonnost letadel" doplněn o multimediální prezentaci 

   Author: Kačeriaková Anna; Supervisor: Chmelík Jakub; Opponent: Hanus Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití náporového účinku vzduchu pro pohon kompresoru v turbínovem motoru 

   Author: Čorba Filip; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Rozenberg Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Predmetom tejto práce je riešenie potenciálneho využitia náporového účinku vzduchu pre pohon kompresora v leteckom turbínovom motore. Prvá kapitola uvádza všeobecný popis základných častí leteckého turbínového motora. V ...