Now showing items 1-6 of 6

  • Hodnocení fyziologických parametrů jako ukazatelů únavy pilota 

   Author: Kráčmar Vojtěch; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Lidský činitel se významně podílí na bezpečnosti v mnohých odvětvích lidské činnosti. Jedním z těchto odvětví je doprava, zvláště pak ta letecká. Za poslední roky statistiky uvádějí lidský faktor jako významný činitel v ...
  • Hodnocení reakčního času jako ukazatele únavy pilota 

   Author: Kolman Petr; Supervisor: Hanáková Lenka; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Předmětem této bakalářské práce je výzkum vlivu únavy reakční doby u člena posádky. Reakční čas je jeden z důležitých prvků, který ovlivňuje rozhodování v povolaní pilota. Při prodloužení reakčního času může dojít k chybám, ...
  • Kvantifikace psychofyziologického stavu u řídících letového provozu 

   Author: Richard Ábela; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Práca riadiaceho letovej prevádzky je považovaná za psychicky náročnú a stresujúcu. Pre úspešné zvládnutie výberového konania na túto profesiu je potrebné absolvovať psychologicko-kognitívne testy, ktoré skúmajú okrem iného ...
  • Kvantifikace vestibulárních a vizuálních iluzí u pilotů 

   Author: Liana Karapetjan; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-11)
   Ačkoli mohou byt iluze velmi časte a nebezpečne, v současnosti neexistuje mnoho studii, ktere by se zabyvaly kvantifikaci iluzi. Proto je cilem teto prace vytvořit uceleny přehled znamych vizualnich a vestibularnich iluzi ...
  • Vliv únavy pilota na přesnost pilotáže 

   Author: Zibner Lukáš; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-12)
   Únava pilota je jedním z klíčových faktorů, které mohou nepříznivě ovlivňovat bezpečnost letu. Proto se výzkumné aktivity v rámci lidského činitele kromě jiného orientují právě na exaktní zhodnocení vlivu únavy na pilotáž ...
  • Vliv únavy pilota na výsledek psychologických testů 

   Author: Freigang Michal; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hanák Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-13)
   Předmětem této bakalářské práce je posouzení vlivu únavy na výsledek psychologických a výkonnostních testů. V této práci jsou detailně teoreticky popsány faktory, které mají vliv výkonnost. Mezi ty patří únava, stres. V ...