Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh sjednocení požadavků na heliporty v EU 

   Author: Nikol Vašutová; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Hájková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Předmětem bakalářské práce "Návrh sjednocení požadavků na heliporty v EU" je analýza standardů ICAO na území České republiky, Německa, Španělska, Slovinska, Velké Británie, Lucemburska a Nizozemska se zaměřením na konkrétní ...
  • Problematika omezení výkonnosti EGNOS v důsledku ionosférické aktivity 

   Author: Hájková Šárka; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
   Předmětem bakalářské práce "Problematika omezení výkonnosti EGNOS v důsledku ionosférické aktivity" je vysvětlit vliv ionosféry na GNSS systémy, zpracovat přehled současných ionosférických modelů GNSS a přiblížit model, ...