Now showing items 1-9 of 9

  • Davová psychóza na palubě dopravních letadel 

   Author: Menšík Patrik; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Spurný Joža
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá davovou psychózou na palubě dopravních letadel a jejím účinkem na úspěšné či neúspěšné zvládnutí krizové situace. V první části této práce je podrobně popsáno seznámení s davovou psychózou ...
  • Dlouhodobé trendy nemocnosti a úmrtnosti pilotů na onemocnění srdce a cév. 

   Author: Michlová Aneta; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Kašičková Rosina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody vyšetřování leteckých nehod v České republice 

   Author: Cikrt Michal; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Háčik Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nebezpečí alkoholu a únavy v letectví 

   Author: Hevesi Tibor; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Dzvoník Oliver
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-29)
   Předmětem bakalářské práce "Nebezpečí alkoholu a únavy v letectví" je rozbor faktorů snižujících výkonost pilota, konkrétně únavy a alkoholu a přímé porovnání jejich účinků pomocí praktického experimentu za účasti pilotů-žáků. ...
  • Porovnání fyziologické odpovědi lidského organismu na hypobarickou a normobarickou hypoxii 

   Author: Krastenics Petr; Supervisor: Došel Petr; Opponent: Háčik Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Problematika otoků a hluboké žilní trombózy u cestujících letadlem 

   Author: Skutilová Andrea; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Krejčík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Psychologické testování profesionálních pilotů 

   Author: Hégr Tomáš; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Mrázek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Předmětem bakalářské práce s názvem "Psychologické testování profesionálních pilotů" je analyzovat současný stav a způsob posuzování uchazečů o práci profesionálního dopravního pilota zejména z hlediska jejich psychologické ...
  • Únava - nedostatek odpočinku u člena letové posádky 

   Author: Bratršovský David; Supervisor: Háčik Ľubomír; Opponent: Socha Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce "Únava - nedostatek odpočinku u člena letové posádky" je zaměřena na odpočinek pilotů a normy stanovující maximální doby služby a minimální doby odpočinku. V práci je kladen důraz na praktické ukázky ...
  • Vliv normobarické hypoxie na krevní regulaci a odolnost vůči přetížení 

   Author: Potůček Martin; Supervisor: Došel Petr; Opponent: Háčik Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Obsahem práce je experimentální porovnání dvou zátěží - kombinované zátěže a samotné zátěže z přetížení. Cílem práce je porovnat vliv izolované hypoxie na regulační mechanismy oběhového systému vůči kombinované zátěži a ...