Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv aktuální dopravní situace na dopady chování řidičů 

   Author: Garreis Lukáš; Supervisor: Langr Martin; Opponent: Novotný Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Práce se zabývá analýzou nevhodného chování řidičů v závislosti na aktuální dopravní situaci. Práce je strukturovaná na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývá zdroji, které vyhodnocují a zobrazují ...