Now showing items 1-1 of 1

  • Principy a návrhy dopravních řešení dle konceptu Smart City ve městě Benešov 

   Author: Kristýna Hlubučková; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Šesták Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
   Diplomová práce se zabývá problematikou Smart City z dopravního hlediska. Práce shrnuje a definuje, co Smart City představuje a uvádí několik příkladů Smart City projektů z ČR a ze světa. Dále práce navrhuje Smart City ...