Now showing items 1-2 of 1

    Traffic control, fuzzy sets, fuzzy logic controller, fuzzification, defuzzification, fuzzy inference system, vehicle-actuated control (1)
    Řízení dopravy, fuzzy množiny, fuzzy kontrolér, fuzzifikace, defuzzifikace, fuzzy inferenční systém, dopravně závislé řízení (1)