Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh světelně řízené křižovatky Kojetínská x Velehradská v Kroměříži 

   Author: Marie Bekárková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Ivasienko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh světelně řízené křižovatky Kojetínská x Velehradská v Kroměříži“ je analýza stávající dopravní situace na posuzované neřízené křižovatce a na základě této analýzy návrh nového situačního ...