• Navigace robota pomocí dálkoměrných senzorů a jejich kalibrace 

      Autor: Šklebený Vít; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
      Tato práce popisuje robota Boe-bot a ultrazvukový PING))) sensor. Pojednává o hledání optimálního kalibračního algoritmu a jeho aplikaci pro vlastní kalibraci sensoru. Dále je zaměřena na vytváření algoritmu pro navigaci, ...