Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh světelně řízené křižovatky Kojetínská x Velehradská v Kroměříži 

   Author: Marie Bekárková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Ivasienko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh světelně řízené křižovatky Kojetínská x Velehradská v Kroměříži“ je analýza stávající dopravní situace na posuzované neřízené křižovatce a na základě této analýzy návrh nového situačního ...
  • Návrh světleně řízené křižovatky Lodžská - Mazurská v Praze 

   Author: Hana Gurková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Hušák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh světelného řízení na původní neřízené průsečné křižovatce Lodžská - Mazurská. V návaznosti na předchozí analýzu křižovatky a jejího okolí je vypracován pevný signální plán. Navržené ...