• Metodika vyhodnocování průzkumů obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch 

      Autor: Navrátilová Kristýna; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Kumpošt Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
      Předmětem této bakalářské práce je analýza metodik dopravních průzkumů pro zjišťování a vyhodnocování obsazenosti a obrátkovosti parkovacích ploch. V práci jsou popsány způsoby realizace průzkumů statické dopravy, možnosti ...