Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vyhodnocení kvality dopravy na základě dostupných FCD ve vybrané lokalitě 

   Author: Filip Hrubý; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Týc Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh vyhodnocení kvality dopravy na základě dostupných FCD ve vybrané lokalitě“ je analyzovat data z plovoucích vozidel (FCD data) ve vybrané lokalitě v Dobřichovicích. Dále vyhodnotit kvalitu ...