Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh SSZ na křižovatce Stanová x Emílie Dvořákové v Teplicích 

   Author: Michaela Víznerová; Supervisor: Růžička Jiří; Opponent: Krystína Cikhrardtová
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem SSZ na průsečné křižovatce Stanová x Emilie Dvořákové v Teplicích. Pomocí provedeného průzkumu se zjistí hodnoty intenzit křižovatky a posoudí se vhodnost zavedení SSZ pomocí výpočtů ...