Now showing items 1-4 of 4

  • Návrh SSZ na křižovatce Stanová x Emílie Dvořákové v Teplicích 

   Author: Michaela Víznerová; Supervisor: Růžička Jiří; Opponent: Krystína Cikhrardtová
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem SSZ na průsečné křižovatce Stanová x Emilie Dvořákové v Teplicích. Pomocí provedeného průzkumu se zjistí hodnoty intenzit křižovatky a posoudí se vhodnost zavedení SSZ pomocí výpočtů ...
  • Návrh světelně řízené křižovatky Kukulova - Roentgenová v Praze 

   Author: Jan Tesař; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Petr Ivasienko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-05)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh světelného řízení stykové křižovatky Kukulova - Roentgenová v Praze, která byla původně neřízená. Na křižovatce byly zjištěny mnohé problémy, pramenící z nevhodného způsobu řízení ...
  • Návrh světelně řízené křižovatky Náchodská - Bystrá v Praze 

   Author: Tomáš Hochman; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Průša Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   V této práci je řešena úrovňová křižovatka Náchodská - Bystrá ležící v Praze, Horních Počernicích. Je zkoumána vhodnost realizace světelného signalizačního zařízení a posléze se navrhuje řízení křižovatky, což je v závěru ...
  • Návrh světleně řízené křižovatky Lodžská - Mazurská v Praze 

   Author: Hana Gurková; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Hušák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-07)
   Předmětem této bakalářské práce je návrh světelného řízení na původní neřízené průsečné křižovatce Lodžská - Mazurská. V návaznosti na předchozí analýzu křižovatky a jejího okolí je vypracován pevný signální plán. Navržené ...