• Návrh SSZ na východním výjezdu z Karlova náměstí v Třebíči 

      Autor: Vacek Jan; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
      Práce nejprve zpracovává dopravní průzkum na zadané křižovatce ve městě Třebíč. Na základě naměřených dat je pak situace hodnocena z pohledu možnosti zřízení světelného signalizačního zařízení na křižovatce. Navrhován je ...