• Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření 

      Autor: Janáček Jan; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Švehla Jaroslav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
      Bakalářská práce "Časoprostorová analýza dat silniční nehodovosti v místech stavebních opatření" se zabývá zaváděním bezpečnostních stavebních opatření v dopravě a vyhodnocením jejich účinnosti. Pomocí časoprostorové analýzy ...