• Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních dat 

      Autor: Krejčí Jakub; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Horažďovský Patrik
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
      Předmětem bakalářské práce "Analýza požadavků pro tvorbu výukové databáze dopravních dat" je shrnutí motivace, cíle a uživatelské požadavky pro tvorbu systému databází určeného k výuce i výzkumu na Ústavu dopravní telematiky ...