• Rychlost vybraných druhů odbavení cestujících ve veřejné dopravě 

      Autor: Čacký Lukáš; Vedoucí práce: Sliacky Milan; Oponent práce: Bitter Aleš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
      Předmětem předložené bakalářské práce "Rychlost vybraných druhů odbavení cestujících ve veřejné dopravě" je rozdělení způsobů odbavení cestujících v Pražské integrované dopravě a určení parametrů ovlivňujících jejich ...