Now showing items 1-1 of 1

  • Klasifikace rizikovosti úseků dopravních tras s využítím nástrojů GIS 

   Author: Martin Šimáček; Supervisor: Vlčková Veronika; Opponent: Posekaný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Předmětem bakalářské práce „Klasifikace rizikovosti úseků dopravních tras s využitím nástrojů GIS“ je shrnutí současného stavu hodnocení bezpečnosti úseků dopravních tras a k tomu používaných nástrojů, návrh vlastní ...