• Rešerše datových zdrojů satelitních dat s důrazem na aplikace v dopravě 

      Autor: Zaoral Štěpán; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Boyarkin Ivan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
      Předmětem mé bakalářské práce ?Rešerše datových zdrojů satelitních dat s důrazem na aplikace v dopravě? je popsat a zjednodušit přístup k satelitním datům všem možným uživatelům, která jsou na ČVUT nově dostupné prostřednictvím ...