• Využití inteligentního parkovaní v koncepci Smartcity 

      Autor: Matoušek Jan; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
      Předmětem bakalářské práce 'Využití inteligentního parkování v koncepci Smart city' je zanalyzování možností řešení problému pouličního parkování, vyhodnocení zkušeností s aplikací chytrého parkování z měst v České republice ...