Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace metody kvality na perspektivní jízdní asistenční systém 

   Author: Martin Fiala; Supervisor: Sadil Jindřich; Opponent: Machan Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Bakalářská práce se věnuje asistenčním systémům a metodám kvality užívaných ve fázi vývoje výrobku. Cílem této práce je najít nejperspektivnější asistenční systém, který má největší vliv na možné zvýšení bezpečnosti provozu. ...