Now showing items 1-1 of 1

  • PR a komunikace s veřejností v konceptu Smart City 

   Author: Oliver Pulda; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Kudrhalt Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Předmětem bakalářské práce PR a komunikace s veřejností v konceptu Smart City je analyzovat PR v konceptu Smart City ve městech České republiky. Analýza je provedena vlastním vyhledáváním, dotazníkem a rozhovory. Byl zkoumán ...