• Simulace mobilního liniového řízení na vybraném úseku dálnice 

      Autor: Smrž Vojtěch; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Beneš Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
      Předmětem bakalářské práce je na zvolené části dálniční komunikace vytvořit simulaci dopravy při nasazení mobilního liniového řízení. To bude testováno za různých vstupních podmínek. Získaná data budou analyzována a ověří ...