• Světelná závora v Liberecké ulici a její vliv na emise a plynulost provozu 

      Autor: Hajduk Petr; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Ivasienko Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-14)
      V této bakalářské práci se věnuji vytvoření dopravního mikrosimulačního modelu ulice Liberecká, V Holešovičkách a dalších přilehlých ulic. Navržený model je použit k ověření důsledků hypotetického umístění světelné závory ...