• Analýza preference MHD na křižovatkách v ulicích U Prazdroje,Rokycanská v Plzni 

      Autor: Brož Jiří; Vedoucí práce: Koukol Milan; Oponent práce: Krčál Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
      Předmětem bakalářské práce" Analýza preference MHD v Plzni, ulice U Prazdroje" je popsat stávající stav dopravy a porovnat jej s výhledovým řešením, které je součástí této práce.