• Preference MHD na Vídeňské ulici a její dopravní ovlivňování Jížní spojkou 

      Autor: Hlubučková Kristýna; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Průša Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
      Bakalářská práce se zabývá preferencemi MHD, rešerší týkající se druhů preference, jejich skutečnými aplikacemi v několika městech. Práce obsahuje návrh optimalizace světelného signalizačního zařízení na křižovatce v Praze ...