• Návrh systému pro liniové řízení dopravy 

      Autor: Belinger Jindřich; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Krajčíř Dušan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
      Bakalářská práce se zabývá problematikou liniového řízení dopravy. První dvě kapitoly jsou zaměřené na seznámení s různými druhy detektorů, akčních členů a s principy liniového řízení. Následná část je věnována tvorbě ...