Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh způsobů usměrňování dopravy na chráněném území 

   Author: Richard Rek; Supervisor: Horažďovský Patrik; Opponent: Kašpar Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Záměrem práce je vytvoření koncepčního návrhu řešení dopravních problémů v chráněných územích za pomoci aplikování koncepce Smart City, respektive Smart Region. Představené koncepty, které vznikly na základě sběru a ...