• Pomocné navigační systémy ve složkách IZS 

      Autor: Karlíková Monika; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Lokaj Zdeněk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
      ABSTRAKT Předmětem této bakalářské práce " Pomocné navigační systémy ve složkách IZS " je zaměření na popis, aplikaci a využívání navigačních systémů v prostředí integrovaného záchranného systému, analýza finančních nákladů ...