• Využití datových zdrojů satelitních dat v dopravě 

      Autor: Červený Jan; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Ivan Igor
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-28)
      Tato bakalářská práce "Využití datových zdrojů satelitních dat v dopravě" se zaměřuje na problematiku satelitních dat. Zabývá se vznikem dat pro produkt, jeho doručením na vzdálený počítač a následnými možnostmi jeho ...