Now showing items 1-15 of 108

  Satelit,EUMETSAT,NOAA,Meteosat druhé generace,formát,srážky,počasí,doprava,datový zdroj,produkt,vítr,oblačnost,satelitní snímek,meteorologie,MPE (1)
  Satellite,EUMETSAT,NOAA,Meteosat second generation,format,precipitation,weather,traffic,data source,product,wind,cloudiness,satellite image,meteorology,MPE (1)
  sensor,detector,traffic detector,Multidetector,traffic survey,interface,data integration,data processing (1)
  senzor,detektor,dopravní detektor,Multidetektor,dopravní průzkumy,rozhraní,integrace dat,zpracování dat (1)
  Shortest path, Time-dependent network, Timetable, TBSP, TBHP, TBA* (1)
  silniční doprava, řízení dopravního uzlu, světelné signalizační zařízení, dynamické řízení dopravní model, dopravní simulace, Lisa+, PTV VISSIM (1)
  Silniční doprava,chytré parkování,chytré město,parkovací zóny,dopravní simulace (1)
  Silniční doprava,řízení dopravního uzlu,pevné řízení,světelně signalizační zařízení,Uherské Hradiště,směrové signály (1)
  Silniční osvětlení, dopravně bezpečnostní posouzení, adaptivní osvětlení, testování hypotéz (1)
  Sources of traffic data, traffic detectors, Floating Car Data, Rodos, NDIC, JSDI, RDS - TMC, DATEX, traffic behavior, inappropriate expressions of drivers, aggressive drivers, current traffic situation, ASLAN (1)
  Spatial transportation network, transportation availability, transportation accessibility, analysing tools (1)
  Světelná signalizace,řízení dopravního uzlu,dopravní model,kapacitní výpočet,dopravní simulace (1)
  světelná závora, Liberecká, V Holešovičkách, světelné signalizační zařízení, ramp meetering, PTV Vissim (1)
  system architecture, rail freight transport, railroad freight train cars, information and communication technologies, processes with train cars, logical architecture, physical architecture (1)
  systémová architektura, nákladní železniční doprava, nákladní železniční vozy, informační a komunikační technologie, procesy s vozy, logická architektura, fyzická architektura (1)