Now showing items 11-90 of 108

  C2X, C2C, C2I, Kooperativní systémy, OBU, RSU, ITS, Telekomunikace, Testování, Metodologie (1)
  check-in,speed,tickets,public transport,traffic survey,Prague Integrated Transport (1)
  data mining, dolování znalostí z dat, DZD, geografické informační systémy, GIS, LISp-Miner, metoda GUHA, silniční nehody (1)
  data mining, geographic information systems, GIS, GUHA method, knowledge discovery in databases, KDD, LISp-Miner, road traffic accidents (1)
  Doprava, logistika, management, systém, implementace, analýza, JSC "Khabardar", dodávka, zákazník, náklady, rozvoj, výpočet, společnost, průměr, příklad, cesta, plánování, bod. (1)
  Doprava,satelitní data,geostacionární družice,Meteosat druhé generace,SEVIRI,teplota zemského povrchu,bakalářská práce,zpracování satelitních dat,doručení satelitních dat (1)
  dopravní data,dopravní databáze,zpracování dat,systémový popis,zdroje dopravních dopravní data,zdroje dopravních dat (1)
  Dopravní detektor, Videodetekce, Pico Iteris, Vyhodnocovací jednotka, Zpracování dat z videodetekce. (1)
  dopravní nehody, stavební opatření, okružní křižovatky, časoprostorová analýza (1)
  Dopravní proud, indukční smyčka, intenzita dopravy, klasifikace dopravy, proměnná informační tabule, rychlost, stupeň dopravy. (1)
  dopravní průzkum, měření, návrh softwaru, vývoj softwaru, Android, mobilní operační systémy, chytré telefony (1)
  dopravní průzkum, průzkum parkování, kapacitní posouzení, pevný signální plán, dopravní simulace, preference MHD (1)
  Dopravně-telematický systém, emise oxidu uhelnatého a opacity, ventilace, intenzita a rychlost dopravního proudu, rychlost proudění vzduchu. (1)
  electric accumulator, model, measurement, automation, LabVIEW (1)
  elektrický akumulátor, model, měření, automatizace, LabVIEW (1)
  ETIS,public transport systems,web application,comparison,analysis (1)
  ETIS,veřejná hromadná doprava,webová aplikace,porovnání,analýzy (1)
  Floating Car, GPS, road network, generating, automatic vectorization, rasterization (1)
  indoor navigace, wifi, knn algoritmus, fm (1)
  indoor navigation, wifi, fusion, knn algorithm, fm broadcasting (1)
  indoor, localization, magnetic field, Wi-Fi (1)
  indoor, lokalizace, magnetické pole, Wi-Fi (1)
  integrated transport system,dispatching management,vehicle operation monitoring (1)
  integrovaný dopravní systém,dispečerské řízení,sledování provozu vozidel (1)
  Inteligentní osvětlení,generel veřejného osvětlení,vzdálená správa,rekonstrukce veřejného osvětlení,světelná dioda (1)
  Intelligent lighting,passport,remote control,reconstruction of street light,light emitting diode (1)
  intersection, traffic survey, capacity calculation, traffic lights control, dynamic management, level of transport quality, microsimulation (1)
  KEYWORDS GPS, map, navigation, integrated rescue system, Navigation Systems (1)
  KLÍČOVÁ SLOVA GPS, mapa, navigace, integrovaný záchranný systém, navigační systémy (1)
  Kunratice, Kunratická spojka, Vídeňská, dopravní optimalizace, návrh dynamického řízení, světelné signalizační zařízení, dynamické řízení, dopravní mikrosimulace, LISA+, PTV VISSIM, (1)
  Kunratice, Kunratická spojka, Vídeňská, traffic optimization, dynamic control design, traffic lights, dynamic traffic control, traffic microsimulation, LISA+, PTV VISSIM, (1)
  křižovatka, dopravní průzkum, kapacitní výpočet, světelné signalizační zařízení, dynamické řízení, koordinace, úroveň kvality dopravy, mikrosimulace (1)
  Liniové řízení dopravy RLTC, modely dopravy, řídicí systémy, programovatelné automaty PLC, liniová schémata, simulace, snímače, doprava (1)
  Mainline Meetering, Liberecká, V Holešovičkách, Traffic Lights, Ramp Meetering, PTV Vissim (1)
  MHD,řízení dopravy,dopravní model,dopravní průzkum (1)
  Mobile traffic line management,telematic system,traffic simulation,Vissim (1)
  Mobilní liniové řízení,telematický systém,simulace dopravy,Vissim (1)
  Městská hromadná doprava,preference městské hromadné dopravy,křižovatka,dopravní průzkum,světelné signalizační zařízení,úroveň kvality dopravy,mikrosimulace (1)
  navigace, výkonnost určování polohy, GNSS simulátor, navexp, testování, scénář testování, testovací případ (1)
  navigation, positioning performance, GNSS simulator, navexp, testing, test scenario, test case (1)
  Nejkratší cesta, Časově-závislá síť, Jízdní řád, TBSP, TBHP, TBA* (1)
  odbavení,rychlost,jízdní doklady,veřejná doprava,dopravní průzkum,Pražská integrovaná doprava (1)
  Optimalizace, telematické aplikace, odpadové hospodářství, svozová společnost, svozová technika, komunální odpad. (1)
  Optimalization, telematics applications, waste management, take-away company, take-away engineering, utility waste. (1)
  parking area,traffic survey,survey methodology,static transport,occupancy,turnover (1)
  Parking, public parking object, parking system, variable information board, detector, programmable logic controllers PLC, algorithm. (1)
  parkovací plocha,dopravní průzkum,metodika průzkumu,statická doprava,obsazenost,obrátkovost (1)
  parkovací systémy pro nákladní dopravu; DATEX II; systémy výměny informační; profilování (1)
  Parkování, hromadný parkovací objekt, parkovací systém, proměnná informační tabule, detektor, programovatelné automaty PLC, algoritmus. (1)
  Plovoucí vozidlo, GPS, silniční síť, generování, automatická vektorizace, rasterizace (1)
  Prostorová dopravní síť, dopravní obslužnost, nástroje vyhodnocování dopravní obslužnosti (1)
  Public lightning,light source (lamp),luminaire,analysis of current traffic situation,evaluation of current public lightning,choice of problematic places,selection of lightning classes,luminance,illuminance,maintained level of average vertical plane illuminance,DIALux (1)
  public transport, information systems, Prague integrated transport, delays (1)
  Public transport,public transport preferences,intersection,traffic survey,traffic light control,level of the transport quality,microsimulatioPublic transport,microsimulation (1)
  Public transport,traffic control,traffic survey,traffic model (1)
  Reservation system,parking,public parking object,parking system,web environment,detector,actor,graphical user interface,algorithm (1)
  Rezervační systém,parkování,hromadný parkovací objekt,parkovací systém,webové prostředí,detektor,aktor,grafické uživatelské rozhraní,algoritmus (1)
  RFID,barcodes,UWB,localization,automatization (1)
  RFID,čárové kódy,UWB,lokalizace,automatizce (1)
  risk, risk of road, accident, security, GIS, map view (1)
  riziko, rizikovost pozemní komunikace, nehoda, bezpečnost, GIS, mapové zobrazení (1)
  Road lighting, road safety assessment, adaptive lighting, hypothesis testing (1)
  Road line traffic control RLTC, traffic models, control systems, programmable logic controllers PLC, ladder diagrams, simulations, sensors, traffic (1)
  road transport, control of intersection, traffic lights, dynamic traffic control, traffic model, traffic simulation, Lisa+, PTV VISSIM (1)
  Road transport,Control of intersection,invariable traffic control,traffic lights,Uherské Hradiště,directional signals (1)
  Road transport,Smart parking,Smart city,parking zones,traffic simulation (1)
  robot, ultrasonic sensor, calibration, maze, navigation algorithm, distance detection (1)
  robot, ultrazvukový sensor, kalibrace, bludiště, navigační algoritmus, dálková sensorika (1)
  Satelit,EUMETSAT,NOAA,Meteosat druhé generace,formát,srážky,počasí,doprava,datový zdroj,produkt,vítr,oblačnost,satelitní snímek,meteorologie,MPE (1)
  Satellite,EUMETSAT,NOAA,Meteosat second generation,format,precipitation,weather,traffic,data source,product,wind,cloudiness,satellite image,meteorology,MPE (1)
  sensor,detector,traffic detector,Multidetector,traffic survey,interface,data integration,data processing (1)
  senzor,detektor,dopravní detektor,Multidetektor,dopravní průzkumy,rozhraní,integrace dat,zpracování dat (1)
  Shortest path, Time-dependent network, Timetable, TBSP, TBHP, TBA* (1)
  silniční doprava, řízení dopravního uzlu, světelné signalizační zařízení, dynamické řízení dopravní model, dopravní simulace, Lisa+, PTV VISSIM (1)
  Silniční doprava,chytré parkování,chytré město,parkovací zóny,dopravní simulace (1)
  Silniční doprava,řízení dopravního uzlu,pevné řízení,světelně signalizační zařízení,Uherské Hradiště,směrové signály (1)
  Silniční osvětlení, dopravně bezpečnostní posouzení, adaptivní osvětlení, testování hypotéz (1)
  Sources of traffic data, traffic detectors, Floating Car Data, Rodos, NDIC, JSDI, RDS - TMC, DATEX, traffic behavior, inappropriate expressions of drivers, aggressive drivers, current traffic situation, ASLAN (1)
  Spatial transportation network, transportation availability, transportation accessibility, analysing tools (1)
  Světelná signalizace,řízení dopravního uzlu,dopravní model,kapacitní výpočet,dopravní simulace (1)