Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhodnocení deformace pomocí optického systému s více zdroji 

   Author: Michael Hudák; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Rund Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Dynamické testování pokročilých materiálů s využitím vyspělých experimentálních metod vyžaduje vývoj dodatečných zařízení, která umožní proveditelnost těchto experimentů. Předmětem práce je návrh, realizace a ověření ...