Now showing items 1-1 of 1

    metoda konečných prvků, nelineární vlastnosti, výpočtový model, okrajové podmínky, pružně-plastická deformace, úroveň zadržení, pracovní šířka, dynamický průhyb, pracovní diagram, Workbench, LS-DYNA (1)